Việt Nam Về Trong Nỗi Nhớ

Tác giả: Trúc Hồ

Ca sĩ: Ban Hợp Ca Asia

Ca sĩ khác: Hợp Ca

Hình bóng cố hương nghìn năm, gọi ta như sóng xô bờ. Thành những bước chân mộng du, men theo lối về quê cũ. Để nghe con sông con suối với mái tranh cây đa đầu làng. Cùng trách những câu thật đau: "Người đi đi mãi mới về".

danh sách bài hát của ca sĩ Ban Hợp Ca Asia