Xa Nhau Thật Sao

Tác giả: Minh Hiển

Xa nhau thật sao trách ai vô tình. Một mình nhung nhớ phút giây bên người. Sao em vội quên nụ hôn cuối cùng. Làm sao nỡ quên tình anh. Xa nhau thật sao mối duyên ban đầu. Dù tình yêu mới đến bên anh rồi. Anh không thể.

3 Pages<123
danh sách bài hát của ca sĩ Lê Dũng