Tiếng Hát Giữa Rừng Pắc Bó

Tác giả: Nguyễn Tài Tuệ

Ca sĩ: Hồng Thắng

Ca sĩ khác: Anh Thơ; Phương Nga; Thanh Vinh; Anh Bằng; Đoàn Nghệ Thuật Giai Điệu Việt Nam; Lê Dung; Nhiều Nghệ Sĩ; Lan Anh

Trông vời lưng núi. Khuổi Nậm rì rào núi cao tầng mây. Chiều nay tiếng ai đang lượn về trên đèo. Kể rằng Người về đây, nhà in lưng đá. Người về quê ta tấm áo chàm tình thương quê nhà. Ơ rừng Pác Bó quê ta nhớ rừng xưa ôm.

danh sách bài hát của ca sĩ Hồng Thắng