Hòn Vọng Phu (Hòn Vọng Phu 1)

Tác giả: Lê Thương

Ca sĩ: UnlimiteD

Ca sĩ khác: Ánh Tuyết; Thái Thanh & Ban Ngàn Khơi; Tu Rau; Nhất Trung

Lệnh vua hành quân trống kêu dồn, quan với quân lên đường, đoàn ngựa xe cuối cùng, vừa đuổi theo lối sông. Phiá cách quan xa trường, quan voi quân lên đường, hàng cờ theo trống dồn. Ngoài sườn non cuối thôn,

Nối Vòng Tay Lớn

Tác giả: Trịnh Công Sơn

Ca sĩ: UnlimiteD

Ca sĩ khác: Ngọc Thuyết; Quang Dũng; Lô Thủy; Lê Uyên; Thái Hòa; Anh Khoa; Khánh Ly; Mỹ Tâm; Reynard; Cẩm Vân

Rừng núi dang tay nối lại biển xa. Ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà. Mặt đất bao la, anh em ta về. Gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng trời rộng. Bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam. Cờ nối gió đêm vui nối.

danh sách bài hát của ca sĩ UnlimiteD