Hết Yêu

Tác giả: Võ Trí

Ca sĩ: Lọ Lem

Ca sĩ khác: Tuấn Quang; Đại Nhân & Băng Di

Chẳng ai biết và muốn tình yêu của mình. Sẽ kết thúc như thế nào trong hoàn cảnh nào và sẽ ra sao. Nhưng cuộc sống vốn không có giá trị tuyệt đối. Hôm qua còn yêu , nhưng một buổi sáng thức dậy. Thấy lòng hết yêu là hết.