Những album tạo bởi Duc Huy (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nhớ Em! 1 2126
Xin lỗi em! 1 3046
Nhạc trẻ: 1 1494
nhạc xưa: 1 2378
Nhac trử tình: 18 9318