Những album tạo bởi Duc Huy (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nhớ Em! 1 2094
Xin lỗi em! 1 2996
Nhạc trẻ: 1 1480
nhạc xưa: 1 2361
Nhac trử tình: 19 9211