LK Modern Talking (Tình)

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sĩ: Vina Uyển My & Kevin Khoa

Deep in my heart - there's a fire - a burning heart. Deep in my heart - there's desire - for a start. I'm dying in emotion. It's my world in fantasy. I'm living in my, living in my dreams. You're my heart, you're my.

Tình Chưa Đến Đã Vội Bay (Tình Chưa Đến Đã Vụt Bay)

Tác giả: Quốc An

Ca sĩ: Kevin Khoa & Thúy Khanh

Ca sĩ khác: Thanh Thanh

Lần đầu gặp anh em đã đắm say. Để rồi từng đêm ta ôm niềm nhung nhớ. Lòng thầm mong hẹn anh trốn đây. Nói với anh ngàn lời yêu dấu. Anh sẽ đưa em qua bao con phố quen. Ta sẽ bên nhau trong nắng xuân ấm nòng. Ta sẽ trao.

danh sách bài hát của ca sĩ Kevin Khoa