Tết À Tết Ơi!

Tác giả: Phạm Minh Tuấn

Ca sĩ: Lê Nguyệt Anh

Tết về ! Em mong tết về Mẹ may áo mới cha chở đi chơi Đi về thăm nội thấy em nội vui Đi về thăm ngoại nhìn em ngoại cười Thật là thích quá tết à tết ơi ! Thật là thích quá tết à tết ơi !

danh sách bài hát của ca sĩ Lê Nguyệt Anh