Bể Cái Ly

Tác giả: Nhất Trung

Ca sĩ: Minh Hằng & A.T

Đến lúc anh biết đã mất em từ rất lâu. Nhưng chính anh vẫn không muốn tin đã mất em. Bởi lúc anh biết đã mất em thì trái tim. Vì em đã không còn nữa. Anh đánh rơi hết bao tháng năm mình có nhau. Từ những giây phút anh.

Một Cuộc Tình Tan Vỡ

Tác giả: Nhất Trung

Ca sĩ: Minh Hằng & A.T

Ca sĩ khác: Minh Hằng

Biết em không về, tình cũng không quay về, biết anh nơi này đã mất người. Em đã thay lòng không yêu anh nữa rồi mà sao anh vẫn cứ nhớ. Và anh biết em bây giờ chỉ mong anh nơi này chia đôi cuộc tình của đôi mình. Và anh.

danh sách bài hát của ca sĩ A.T