Hành Khúc Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

Tác giả: Văn Dung

Ca sĩ: Tổng Hợp Việt Nam

Vững bước đi lên quê hương đang vẫy gọi. Xứng đáng thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh. Dù ngàn gian khó thề nguyện hy sinh. Chiến đấu suốt đời dưới cờ Đảng quang vinh. Đi lên thanh niên lời Bác dạy ta. Như khắc ghi sâu để.

Hành Trình Tuổi 20

Tác giả: Nguyễn Văn Hiên

Ca sĩ: Tổng Hợp Việt Nam

Hành trình tuổi 20 chúng ta vẫn còn nhớ. Một đoạn đường chông gai hiến dâng cho ngày nay. Hành trình tuổi 20 qua núi cao sông dài. Từ miền quê hương về đây chung bài ca. Băng qua trường sơn cát trắng biển xanh. Băng qua.

Lên Đàng

Tác giả: Lưu Hữu Phước & Huỳnh Văn Tiến

Ca sĩ: Tổng Hợp Việt Nam

Ca sĩ khác: Mỹ Tâm

Nào anh em ta cùng nhau xông pha, lên đàng. Kiếm nguồn tươi sáng. Ta nguyện đồng lòng điểm tô non sông. Từ nay ra sức anh tài. Đoàn ta chen vai nề chi chông gai, lên đàng. Ta người Việt Nam. Nhìn tương lai huy hoàng,

danh sách bài hát của ca sĩ Tổng Hợp Việt Nam