Búp Bê Bằng Bông

Tác giả: Lê Quốc Thắng

Ca sĩ: Quỳnh Anh (B)

Ca sĩ khác: Thanh Thảo; Xuân Mai; Tuyết Thảo

Búp bê bằng bông biết bay bay bay. Búp bê biết bò biết bắt biết bơi. Búp bê bằng bông bên bạn bươm bướm. Bươm bướm bềnh bồng bỏ bạn bay bay. Bươm bướm nay, bươm bướm bay. Bỏ bạn bỏ bè bỏ búp bê. Bươm bướm bay, bươm.

danh sách bài hát của ca sĩ Quỳnh Anh (B)