Gọi Tên Tôi Nhé Bạn Thân Hỡi (Gọi Tên Tôi Hỡi Bạn Thân Nhé)

Tác giả: Vĩnh Tâm

Ca sĩ: Lương Bich Hữu

Đời người nào ai chẳng mong. Mỗi khi đau buồn nhiều hay khốn khó. Sẽ có lúc khi thấy tâm hồn cần sẻ chia. Những kỷ niệm của bạn tôi ơi. Xin hãy nhớ đến nhau. Tình bạn là khi chúng ta. Biết quan tâm thật nhiều. Không tính.

danh sách bài hát của ca sĩ Lương Bich Hữu