Đồng Dao Noel

Tác giả: Lê Quốc Thắng

Ca sĩ: Nhóm Mây Hồng

Từng tiếng chuông ngân mừng đêm thánh trong đêm mùa đông đến. Ngồi hát bên nhau lòng nghe ấm trong đêm đông lạnh. Từ ngàn năm xưa nơi hang đá Chúa giáng sinh. Như ngôi sao sáng soi khắp nơi trên thế gian này. No -.

danh sách bài hát của ca sĩ Nhóm Mây Hồng