Kiếp Trước Kiếp Sau

Tác giả: Anh Thi Đi

Ca sĩ: Thu Trang & Chí Cường (beat)

Em trả lời đi rằng có yêu anh thật không. Tại sao cứ nói kiếp trước kiếp sau lòng vòng. Trên đời nầy chỉ có quá khứ, hiện tại, tương lai. Làm gì có chuyện kiếp trước kiếp sau an bài…. ***. Em tin có kiếp trước là nghe người.

Chợt Khóc

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Chí Cường

Chuyện tình yêu vỡ tan rồi. Còn hay không bao câu hẹn thề thuở xưa. Vầng trăng đứng vẫn theo gió. Lãng du một mình trăng nào hay biết. Một nửa cuối một người chờ vòng tay ấm. Sẽ mãi mãi không về đây. Buồn mà chi khóc mà.