Bóng Ai Qua Thềm

Tác giả: Văn Chung

Ca sĩ: Tuyết Tuyết

Ca sĩ khác: Đông Đào

Những lúc em ngồi suốt canh khuya bên đèn miệt mài. Cùng một manh áo len. Vắng bóng anh em chờ mong anh. Cố sức em đan thật nhanh. Em đan áo cho xong còn hòng đông này vắng hình anh. Em lạnh lùng thay ! Xa anh em.

danh sách bài hát của ca sĩ Tuyết Tuyết