Lời Cuối Cho Cuộc Tình

Tác giả: Tân Cổ Giao Duyên

Ca sĩ: Cẩm Ly & Vân Quang Long

Ca sĩ khác: Dương Ngọc Thái & Hoàng Y Nhung; Tài Linh & Kim Tử Long

Chia tay xa nhau từ đây chấm dứt. Không quen nhau cho qua mau cuộc tình. Tình này rồi mờ dần theo tháng năm thời gian. Anh ơi, anh ơi ngày xưa em đã nói. Nêú ta chia tay nhau chẳng vấn vương. Chẳng buồn lệ sẽ không ướt.