Vết Son Trên Áo

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sĩ: Sao Biển

Ca sĩ khác: Tú Quyên; Ngọc Huệ

Khi đang ngồi chơi trong quán đông. Anh kêu rằng anh muốn đi. Ði mua một bao thuốc lá thơm. Trong ngôi chợ ngay góc đường. Anh ra đi sao thấy hơi lâu. Ði quá ba mươi phút hơn. Khi anh vô trong mắt anh sao. Thấy có.

danh sách bài hát của ca sĩ Sao Biển