Hạt Mưa Long Lanh

Tác giả: Nguyễn Đức Trung

Ca sĩ: AC&M Band

Chiều qua đi và chiều qua đi. Cho từng cơn mưa trên bước đường về. Hạt mưa bay đùa hạt mưa bay. Cho tóc ai bay lấp lánh chiều nay. Hạt mưa long lanh yêu dòng kênh trong xanh. Ơi cuộc sống ấm áp tiếng hát. Yêu sao nông.

Lý Con Sáo

Tác giả: Dân Ca

Ca sĩ: AC&M Band

Ai đem con sáo sang sông. Để cho, để cho con sáo (ơi người ơi !). Sổ lồng (ơi người ơi) bay xa. Sổ lồng (ơi người ơi) bay xa. Non cao ai đắp nên cao. Bể sâu, bể sâu nhờ bởi (ơi người ơi). Ai đào (ơi người ơi) nên sâu.

Lý Con Sáo 21 (Nam Bộ Bài 21)

Tác giả: Dân Ca

Ca sĩ: AC&M Band

Ai đem con sáo sang sông.. Ai đem con sáo sang sông.. Cho sáo sổ lồng. Cho sáo sổ lồng. Sổ lồng bay xa con sáo xa bay xa. Sổ lồng bay xa con sáo bay bay xa. Ai cho con sáo ăn cơm.. Ai cho con sáo ăn cơm. Cho sáo rửa.

Một Ngày Vắng Em (Một Ngày Vắng Anh)

Tác giả: Hoàng Bách

Ca sĩ: AC&M Band

Còn mình anh trên đường vắng. Để nghe gió đông lạnh về từng hàng cây khô. Đâu đây tiếng lá rơi một ngày khong em ngày buồn trôi. Một ngày không nghe tiếng em. Thế gian sao vắng bóng người trong tôi vắng đi nụ cười. Biết.

danh sách bài hát của ca sĩ AC&M Band