Thăng Long Hành Khúc Ca

Tác giả: Văn Cao

Ca sĩ: Quang Hưng

Cùng ngước mắt về phương Thăng Long thành cao đứng. Trông khói sương chiều ám trên dòng sông. Nhị Hà còn kia, Nhị Hà còn đó! Lũ quân chàng Tôn sập cầu trôi đầy sông. Tháp đây! Gươm Thần đâu dưới nước biếc. Có chăng!