Mưa Trên Phố Huế 2

Tác giả: Minh Kỳ

Ca sĩ: Uyên Trang & Khánh Giao

Hò ơ ơ hò chiều mưa phố buồn. Chiều mưa phố xưa u buồn có ai mong đợi. Một người biền biệt nơi mô. Để nhớ thương một người. Chiều nay mưa trên phố Huế. Biết ai đã quên ai rồi. Mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài. Cho lòng nhớ.

danh sách bài hát của ca sĩ Khánh Giao