Chúa Ra Đời

Tác giả: Nhạc Giáng Sinh

Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Gia Giáo Xứ Thanh Hải

Kìa một vì sao soi sáng khắp trời muôn ánh huyền. Chúa Con ra đời thành Be Lem chốn hang hèn. Vì lòng từ nhân, Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm, xuống nơi trần thế cùng ta sống rất âm thầm. Bao năm sống ẩn thân khó.

danh sách bài hát của ca sĩ Ca Đoàn Thánh Gia Giáo Xứ Thanh Hải