Lý Thiên Thai

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Thanh Quý

Ca sĩ khác: Chưa Biết

Xem lên hòn núi, hòn núi ta ni nọ thiên thai. Thấy (y) đôi, thấy (y) đôi con chiền chiền chiện. Thấy (y) đôi, thấy (y) đôi con chiền chiền chiện. Ta ni nọ (y) ăn xoài a y a, ăn xoài chín cây. Ai đem con sáo, con sáo ta.

danh sách bài hát của ca sĩ Thanh Quý