Hạt Mưa Long Lanh

Tác giả: Nguyễn Đức Trung

Ca sĩ khác: AC&M Band

Chiều qua đi và chiều qua đi. Cho từng cơn mưa trên bước đường về. Hạt mưa bay đùa hạt mưa bay. Cho tóc ai bay lấp lánh chiều nay. Hạt mưa long lanh yêu dòng kênh trong xanh. Ơi cuộc sống ấm áp tiếng hát. Yêu sao nông.

danh sách bài hát của ca sĩ Đo Re Mi