Big Big World

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sĩ: Emilia

Ca sĩ khác: Trish Thùy Trang

I'm a big big girl in a big big world. It's not a big big thing if you leave me but I do do feel that. I do do will miss you much miss you much. I can see the first leaf falling it's all yellow and nice. It's already.

danh sách bài hát của ca sĩ Emilia