Hò Dô Ta

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Tóp Ca

Anh em (dô ta). Hăng hái hò reo (dô ta). Vượt sông vượt núi (dô ta). Vượt bao nhiêu đèo (dô ta dô ta là hò dô ta dô ta). Lời 2:. Đèo cao (dô ta). Thì mặc đèo cao (dô ta). Nhưng tình yêu nước (dô ta). Còn cao hơn đèo.

danh sách bài hát của ca sĩ Tóp Ca