Samba Mambo

Tác giả: France Gall

Ca sĩ: Magic Boulevard

Ca sĩ khác: Thanh Lan; Ngọc Lan (live); Elvis Phương; Ngọc Lan & Don Hồ & Kiều Nga; Julie

La samba samba s'en va. Quand le mambo mambo est là. La samba samba sans toi. Je change, je change je change de pas. Tu danses, tu danses dans d'autres bras. Je pense, je pense je pense à toi. Immense immense baraka.

danh sách bài hát của ca sĩ Magic Boulevard