Thề Non Nước (Serment De Fidélité)

Tác giả: Lê Mộng Nguyên

Ca sĩ: Quách Thị Hồ

Nước non nặng một lời thề, nước đi, đi mãi, không về cùng non. Nhớ lời nguyện nước thề non, nước đi chưa lại, non còn đứng không. Non cao những ngóng cùng trông, suối tuôn dòng lệ chờ mong tháng ngày, xương mai.

danh sách bài hát của ca sĩ Quách Thị Hồ