Duyên Hồng

Tác giả: Đồng Giao

Ca sĩ: Nguyễn Đức Quân

Ca sĩ khác: Lâm Hùng; Nhật Hào; Duy Linh; Lâm Hùng (Remix); Đông Nguyễn; Trường Kha

Theo anh về cuối sông về non xanh mình cùng thăm quê cũ. Ta nhìn đồng lúa thơm đàn chim vui, cờ bay bay phơi phới. Mẹ anh chờ đón em người anh thương kết mối duyên hồng tươi. Cười thắm kết mối duyên hồng tươi. Xa xa đàn.

danh sách bài hát của ca sĩ Nguyễn Đức Quân