Lính Dù Lên Điểm

Tác giả: Vũ Chương

Ca sĩ: NguoiDepDiamond & Minh Dũng

Ca sĩ khác: Ánh Minh & Đoàn Phi; Mai Lệ Huyền & Hùng Cường; Hùng Mập

Em biết tại sao lúc này lính dù lên điểm. Đi ra đường phố nhiều cô nhìn nổ cái con ngươi. Cô thì khen là lính chịu chơi, cô thì khen là lính hào hoa. Có cô mơ chồng, có cô mơ mộng lắm đêm nằm không. Em biết nhiều cô.

danh sách bài hát của ca sĩ Minh Dũng