Tủi Phận

Tác giả: Thái Hùng

Ca sĩ: Phi Nhung- Remix

Ca sĩ khác: Hoàng Nam; NguoiDepDiamond; Duy Trường; HAX

Thôi em hãy về bên người giàu sang. Còn anh tay trắng cam đành bẽ bàng. Nào đâu dám mơ dám ước. Tình đẹp như người đến trước. Bao đêm dài tủi phận bọt bèo. Yêu chi để sầu để khổ mình tôi. Đành tâm gian dối tim này vỡ.

danh sách bài hát của ca sĩ Phi Nhung- Remix