Thà Một Lần Đau

Tác giả: Nguyễn Trung Đông

Ca sĩ: Phan Dinh Tung - Remix

Ca sĩ khác: Phan Đinh Tùng

Vội vàng ra đi thật xa để không gặp nhau cho đau lòng. Mượn lời của gió trao về em, chỉ mong rằng em luôn hạnh phúc. Chẳng hiểu vì sao ta lại xa, nỗi đau ngày xưa luôn dằn xé. Thao thức trong đêm một mình anh, lặng yên nơi.

danh sách bài hát của ca sĩ Phan Dinh Tung - Remix