Que Sera Sera

Tác giả: Nhạc Ngoại [Lời Việt: Phạm Duy & Thanh Lan]

Ca sĩ khác: Hiền Thục; Thanh Lan; Kiều Nga

Ngày em còn thơ lòng vương mông mơ. Thường hay hỏi má em má ơi ngày sau. Con sẽ thắm tơ duyên và vui sướng không. Rồi nghe má khuyên bảo rằng. Biết ra sao ngày sau. Đời luyến lưu vui tươi khổ đau. Vì sắc duyên là sông bể.

Whatever Will Be Will Be

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Doris Day

When I was just a little girl. I asked my mother what will I be. Will I be pretty will I be rich. Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera.

danh sách bài hát của ca sĩ Doris Day