Từ Trên Trời Rơi Xuống

Tác giả: Nguyên Chấn Phong

Ca sĩ: Bi Béo

Ca sĩ khác: Châu Việt Cường; David Anh; DJ Duc Anh

Anh bước đi trong lặng thầm để cố quên đi tình đầu. Một người anh ju nhất nay cũng đã bỏ rơi đời anh. Say đắm trong men rượu nồng anh cố quên đi tình dối gian. Dòng thời gian trôi lang thang biết đâu ngày mai. Bổng như.

danh sách bài hát của ca sĩ Bi Béo