Mẹ! Con Đã Về

Tác giả: Mạnh Quân

Ca sĩ: NguoioDepDiamond

Ca sĩ khác: Mạnh Quân; Mỹ Dung

Một sáng sớm trở về quê hương. Về trong câu hát âm vang đất trời. Ru rời ru cho ta ngọt bùi. Ấm áp ân tình xa xôi. Một con kênh, một bờ ao xanh. Hàng tre lưu luyến từng chiều hai đứa. Hỡi cánh diều tuổi thơ hôm ấy đâu.

danh sách bài hát của ca sĩ NguoioDepDiamond