Thư Gửi Người Miền Xa (Thư Gởi Người Miền Xa, Viết Thư Tình)

Tác giả: Trúc Phương

Ca sĩ: Henry Hoàng Oanh & Chung Zdung

Ca sĩ khác: Chế Linh; Mạnh Quỳnh; Hồng Thảo; Kim Hồng; NguoiDepDiamond; Hương Lan; Lâm Minh Thảo; Quang Lập; Thúy Hà

Theo dấu hài người về xa đi khi quê hương thù hằn, đêm trông mặt trời, từng mặt trời rơi sáng ven đô. Ngồi biên thư gửi anh chốn đó, lạnh đêm nay lạnh không phải lạnh vì gió. Thư đến từng nẻo người qua văn non đôi.

danh sách bài hát của ca sĩ Henry Hoàng Oanh