Tình Anh Lính Chiến

Tác giả: Lam Phương

Ca sĩ: Túy Hồng

Ca sĩ khác: Tuấn Vũ; Ý Lan; Trường Vũ; Vô Thường (hòa tấu); Tran C. Hoanh

Xuyên lá cành trăng lên lều vải. Lòng đất ấm thương tình đôi mươi. Thương những người mạch sống đang khơi. Đang tìm một cuộc đời cho lòng vơi nét phong sương. Anh chiến trường tôi nơi hậu tuyến. Đời lính chiến xui gặp.

danh sách bài hát của ca sĩ Túy Hồng