Tình Đến

Tác giả: Vũ Anh Tuấn

Ca sĩ: Trần Hải Mi

Tình đến trái tim ngỡ ngàng. Tình đến đắng cay thấm tràn. Lệ sẽ ướt trên mắt môi. Dấu yêu ơi chớ nên dối hờn. Tình đến có em biết buồn. Tình đến chớ nên dối lòng. Hạnh phúc ấy luôn có em. Chờ mong mãi. Người yêu.

danh sách bài hát của ca sĩ Trần Hải Mi