Se Chỉ Luồn Kim

Tác giả: Phạm Duy

Ca sĩ: Nguyễn Tiến (Hoà Tấu)

Ca sĩ khác: Chưa Biết

Se chỉ ố mấy kim luồn kim, ố mấy kim luồn kim, ố mấy ngồi í i dồi. Se chỉ ố mấy kim luồn kim. Thêu i vào tình chung vuông nhiễu tím í i i...song í ì i...gửi ì lên ô chàng gửi lên cho chàng. Ù này sang i... ù này sang sang ù

danh sách bài hát của ca sĩ Nguyễn Tiến (Hoà Tấu)