Cung Đàn Xuân

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Nhóm Nhiệt Đới

Ca sĩ khác: Mỹ Hương & Nguyên Lộc

Chào mùa xuân mới..... Tiếng hát nhà ai nghe vui tai. Xuân đang về thật gần. Em thơ còn nôn nao mong xuân. Dưới cánh hoa mai vàng. Chúc mọi người, phát tài. Phúc lộc thọ, của mọi người. Tết tiếng ca đón xuân chúc.

danh sách bài hát của ca sĩ Nhóm Nhiệt Đới