Ghét Anh Ghê

Tác giả: Quốc Dũng & Lâm Hoài Thanh

Ca sĩ: Mai Lệ Huyền & Hùng Cường

Này hỡi anh ơi sao mặt anh luôn luôn tươi cười mãi. Lính như thế đời lính chiến nó như thế. Này hỡi anh ơi sao mặt anh vui tuơi như hoa ngàn nơi. Lính như thế đời lính chiến nó như thế đó. Lòng anh sao không vương chút chi.

Nàng Tiên Của Lính

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Mai Lệ Huyền & Hùng Cường

Người ta thường nói có tiền mua tiên cũng được. Mà anh là lính thì sức mấy có tiền mua tiên. Nhưng nếu co người con gái nhìn anh say đắm. Và không hề nghĩ tình yêu đến vì tiền. Hỏi em rằng ai đó em. Tại sao còn e dấu.

danh sách bài hát của ca sĩ Hùng Cường