Ân Tình Mong Manh

Tác giả: Ngọc Trọng

Ca sĩ: Quỳnh Vi & Trịnh :Lam

Ca sĩ khác: Nguyễn Hưng; Thanh Hà; Diễm Liên; La Sương Sương

Ân tình cho anh từ muôn kiếp nào. Ân tình cho anh từng cơn sóng gàọ. Cho dù xa nhau tình không xóa mờ. Những đêm buồn, ngồi mênh mang tiếc nhớ. Ân tình cho anh tuổi xuân trắng ngần. Ngày nào đôi lứa , sống trong mơ.