Tôi Thích

Tác giả: Phương Uyên

Ca sĩ: GĐT KumNhok

Ca sĩ khác: Phương Uyên; Tóc Tiên; Thảo My; Thanh Duy

Tôi thích nói dóc cho bao người cười và ăn những món ăn mà tôi thích ghê. Tôi thích tắm nắng Nha Trang, Vũng Tàu và ngồi nhìn ngắm mây bay. Tôi thích xuống phố rong chơi bạn bè ngồi đàn hát vang cười khúc khích haha. Tôi.

danh sách bài hát của ca sĩ GĐT KumNhok