Cúc Ơi

Tác giả: Nhạc Nguyễn Trung Nguyên, thơ Yến Thanh

Ca sĩ: Vĩnh Thụy

Ca sĩ khác: Cao Thái Sơn; Đông Quân

Tiểu đội xếp hàng ngang. Không thấy em về Cúc ơi. Chín bạn đã quây quần. Chỉ còn thiếu mình em thôi. Em nằm nơi mô mịt mù khói lửa. Đồng Lộc xác xơ cánh chim lìa bầy. Cúc ơi em nằm nơi nào. Lòng đất sâu thì lạnh lắm mà áo em.

danh sách bài hát của ca sĩ Vĩnh Thụy