Cafe Miệt Vườn (Cà Phê Miệt Vườn)

Tác giả: Minh Vy

Ca sĩ: Biên Thùy & Hứa Nhu Ý

Ca sĩ khác: Lưu Ánh Loan & Huỳnh Nguyễn Công Bằng; Cẩm Ly & Quốc Đại; Nắng Pha Lê & Kỳ Lạ

Anh đi cafe sao đầu hôm tối om mò về. Sao không ngồi luôn Anh về chi mới hai giờ sáng. Anh vô cafe Anh ngồi coi có hai tờ báo. Anh quên mất ồi đâu hay tới giờ về nhà thăm Em. Anh mê cafe hay là mê mấy cô mặc đầm. Anh mê.

Touch By Touch

Tác giả: Joy

Ca sĩ: Hứa Nhu Ý

Ca sĩ khác: Joy

Touch by touch you're my all time lover skin to skin come on down my cover. When Ifeel the time is right and you're staying by my side and the love you give to me makes my heart beat. When my fantansies fly away but my.

danh sách bài hát của ca sĩ Hứa Nhu Ý