Hello Việt Nam (Xin Chào Việt Nam)

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Khánh Linh & Nhom M 4 U

Bạn hãy nói cho tôi biết chăng về họ tên mà tôi đã mang. Về miền quê mà tôi ngày đêm luôn nhớ mong. Lòng tôi mông biết đất nước tôi, đất nước đã có bao đời. Được nhìn bằng đôi mắt của mình được trở về cội nguồn của tôi. Và.

danh sách bài hát của ca sĩ Nhom M 4 U