Sweet Dreams

Tác giả: Annie Lennox

Ca sĩ: Vân Quỳnh & Adom Hồ

Ca sĩ khác: Khánh Hà & Lưu Bích

Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse.

danh sách bài hát của ca sĩ Adom Hồ