Thí Dụ (Rơi Lệ Ru Người)

Tác giả: Trịnh Công Sơn

Ca sĩ: Hà Phạm

Ca sĩ khác: Nguyên Thảo; Hồng Vân

Thí dụ bây giờ tôi phải đi. Tôi phải đi. Tay chia ly cùng đời sống này. Có chiều hôm đưa chân tôi. Về biên giới mới. Nghe ra. Quanh tôi đêm dài. Có còn ai trong yên vui về yêu dấu. Ngồi rơi lệ ru người từ đây. Thí.

danh sách bài hát của ca sĩ Hà Phạm