Close To You

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Mạc Văn Úy

Ca sĩ khác: Sarah Ellen Hughes; Susan Wong; Hòa Tấu; Anri; Noon; Lâm Phàm; Houston Person; Trần Tuệ Nhàn; The Carpenters

Why do birds suddenly appear? everytime you are near. Just like me they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky? everytime you walk by. Just like me they long to be close to you. On the day that you.

danh sách bài hát của ca sĩ Mạc Văn Úy