I Can't Help Falling In Love

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sĩ: Camilla Kerslake

Ca sĩ khác: Yao Si Ting; Cameo; Jessica Jay; Kenny Rogers; Đỗ Đức Vỹ; A-Teens; Hứa Như Ý

Wise men say only fools rush in. But I cant help falling in love with you. Shall I stay. Would it be a sin. If I cant help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea. Darling so it goes. Some things are.

danh sách bài hát của ca sĩ Camilla Kerslake