Lý Con Sáo Bạc Liêu

Tác giả: Phan Ni Tấn

Ca sĩ: HAX & LHD

Ca sĩ khác: Phi Nhung

Rồi thì sáo cũng sang sông. Bỏ trong dĩ vãng tấm lòng mồ côi. Bạc Liêu cùng với qua ngồi. Nhớ thương em bậu khóc mùi một phen. À ơi! Ơi à à ơi! Trời mưa lâm râm ướt dầm bông sói. Bậu đi lấy chồng sao chẳng nói ớ ơ ớ ơ.

danh sách bài hát của ca sĩ LHD